gap2

ขณะนี้ ผักไฮโดรโพรนิค หยุดผลิตชั่วคราว
ผ่านการตรวจรับรองระบบการผลิตจากกรมวิชาการเกษตร (GAP)

ทับอุสา ไฮโดรโพนิกส์

   เป็นผลผลิตที่ได้จากการผลิตผักสด ในระบบไฮโดรโพนิกส์ ประเภทสลัดต่างประเทศ ซึ่งทำการผลิตในระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความหลากหลาย ผลผลิตมีคุณภาพสูง สด สะอาด ให้ผลผลิตส่งแก่ท่านตลอดปี ปลอดภัย จากเชื้อโรค และสารพิษตกค้าง

lettuce

คุณค่าทางอาหารและสรรพคุณ

   ผักกาดหอม : Lettuce หรือ ผักสลัด มีมากมายหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมี รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นที่นิยมนำไปจัดตกแต่งเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารประเภทสลัด ทำให้มีสีสันสวยงาม น่ารับประทานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้รสสัมผัสที่หวาน กรอบ เป้นการเพิ่มรสชาดให้กับอาหาร

   คุณค่าทางอาหาร ของผักสลัด มีวิตามินซี และเบต้าแคโรทีน มีโพเลท และธาตุเหล็กสูง มีสรรพคุณในการช่วยป้องกันโลหิตจาง ผักกาดหอมที่มีใบสีแดงจะมีวิตามินซีสูงกว่า ชนิดใบสีเขียว นอกจากนี้ผักกาดหอมยังช่วยบรรเทาอาการท้องผูกอีกด้วย

Image 6

ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ของผักกาดหอม