รับจัดเลี้ยง

รับจัดเลี้ยง_๒๐๐๑๒๓_0003
รับจัดเลี้ยง_๒๐๐๑๒๓_0004

รับจัดอาหารเลี้ยงเป็นกลุ่มคณะ (มัดจำล่วงหน้า 50%)